Ogólne zapytania


Serwis & Kontakt


Godziny otwarcia

Kubler Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Poniedziałek - Piątek : 8.00 - 16.00 zegar

Nota prawna


Kübler Group
Fritz Kübler GmbH

Schubertstraße 47
78054 Villingen-Schwenningen
Niemcy

Tel. +49 7720 3903-0
Faks +49 7720 21564

E-mail: info@kuebler.com
Internet: www.kuebler.com

Partnerzy zarządzający
Gebhard F. Kübler, Lothar W. Kübler,

Zarząd
Martin Huth

Wpisy do rejestrów
Identyfikator płatnika VAT: DE 143021296
Rejestr handlowy: HRB 600700, Freiburg im Breisgau (Fryburg Bryzgowijski)

Edycja treści
Filippo Zerbo
filippo.zerbo@kuebler.com


Prawa autorskie

Cała zawartość niniejszej witryny jest chroniona prawem autorskim. Nieautoryzowane rozpowszechnianie, modyfikowanie, wykorzystywanie komercyjne lub wykorzystywanie na innych stronach internetowych jest zabronione. (Znaków praw autorskich nie można usuwać). Jakiekolwiek powielanie, przesyłanie lub edytowanie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.

Zdjęcia i grafiki użyte na tej stronie są chronione prawem autorskim:
Wszystkie użyte znaki towarowe i słowne, nawet jeśli nie zostały wyraźnie oznaczone jako takie, są własnością ich właścicieli.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i inne dane zamieszczone na naszej stronie internetowej są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych i nie są wiążące; zastrzegamy sobie prawo do dokonywania w nich zmian w dowolnym momencie. W związku z tym nie możemy wziąć żadnej odpowiedzialności za poprawność lub kompletność udostępnianych informacji.

Wyłączenie odpowiedzialności za hiperłącza

Niniejsza witryna internetowa może zawierać hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Jej operator (Kübler Group) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść stron, do których prowadzą takie łącza.

Prywatność

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla firmy Kübler istotną sprawą.
Twoje informacje osobiste są przechowywane i przetwarzane zgodnie z niemieckimi przepisami o ochronie danych.

Uwagi ogólne

Wszystkie informacje i dane Grupy Kübler – Fritz Kübler GmbH, a także ich wykorzystanie podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu. Spółka Fritz Kübler GmbH zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych Warunków korzystania z witryny w dowolnym momencie i dostosowywania ich do zachodzących zmian technicznych i prawnych.
Tłumaczenie na język angielski (z którego dokonano przekładu na język polski — przyp. tłum.) Informacji korporacyjnych o naszym przedsiębiorstwie udostępniono wyłącznie w celach informacyjnych. Prawnie wiążąca jest jedynie oryginalna wersja niemiecka niniejszego tekstu.