Ogólne zapytania


Serwis & Kontakt


Godziny otwarcia

Kubler Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Poniedziałek - Piątek : 8.00 - 16.00 zegar

Oświadczenie o ochronie prywatności


Jesteś aktualnym lub potencjalnym klientem albo gościem w naszej witrynie internetowej: szanujemy i chronimy Twoją prywatność. Co to oznacza w odniesieniu do Twoich danych osobowych? Poniżej pragniemy przedstawić ogólny zarys tego, jakie dane gromadzimy i przetwarzamy oraz w jakim celu. Ponadto poinformujemy Cię o przysługujących Ci prawach.

Jako podmiot odpowiedzialny my,
Kübler Group
Fritz Kübler GmbH
Schubertstraße 47
78054 Villingen-Schwenningen
Niemcy
, reprezentowani przez dyrektorów zarządzających: Gebhard F. Kübler, Lothar W. Kübler i Martin Huth,

oświadczamy, że chronimy wszystkie dane osobowe zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z naszym inspektorem do spraw ochrony danych.


Rozdział 1. Informacje ogólne

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe (np. tytuł, nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) wyłącznie zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o ochronie danych oraz wymaganiami prawa o ochronie danych Unii Europejskiej. Poniższe postanowienia poza dostarczeniem wiedzy o celach przetwarzania, odbiorcach, podstawach prawnych i okresach przechowywania mają na celu również poinformowanie Cię o przysługujących Ci prawach, a także o tym, kto jest administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie naszych stron internetowych. W przypadku przekierowania do innych witryn za pośrednictwem łączy umieszczonych na naszych stronach należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi wykorzystania Twoich danych w tych serwisach.

Rozdział 2. Nawiązanie kontaktu z nami

(1) Cel przetwarzania danych
Twoje dane osobowe, które udostępnisz nam w wiadomości poczty elektronicznej, w formularzu kontaktowym itd., będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania. Udostępnienie nam Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale nie bylibyśmy w stanie odpowiedzieć na Twoje zapytania przesłane pocztą elektroniczną bez znajomości Twojego adresu mailowego.

(2) Podstawy prawne
(a) Jeżeli udzielisz nam wyraźnej zgody na przetwarzanie Twoich danych, podstawa prawna tego przetwarzania jest określona w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
b) Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, podstawa prawna tego przetwarzania jest określona w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
c) Podstawa prawna dla wszystkich innych przypadków (zwłaszcza dotyczącego skorzystania z formularza kontaktowego) jest określona w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Masz prawo do zgłoszenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i które nie służy marketingowi bezpośredniemu z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Jednakże w przypadku marketingu bezpośredniego możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie bez podawania jakichkolwiek przyczyn.

(3) Uzasadniony interes
Naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych jest komunikowanie się z Tobą bez zbędnej zwłoki i udzielanie odpowiedni na Twoje zapytania w ekonomiczny sposób. Jeżeli udostępnisz nam swój adres korespondencyjny, zastrzegamy sobie prawo do skorzystania z niego do celów bezpośredniego marketingu pocztowego. Swój interes w ochronie danych możesz zabezpieczyć, przekazując jedynie ich niezbędne minimum (np. korzystając z pseudonimu).

(4) Kategorie odbiorców
Dostawca usług hostingowych, operator usługi marketingu bezpośredniego

(5) Długość okresu przechowywania
Twoje dane zostaną usunięte, jeśli okoliczności będą wskazywać na to, że udzielono kompletnych odpowiedzi lub wyjaśnień na Twoje zapytania.
Jednakże w przypadku zawarcia umowy dane wymagane na mocy przepisów prawa handlowego i podatkowego będą przez nas przechowywane przez okres wymagany przez prawo, tj. na ogół przez 10 lat (por. § 257 HGB [niemieckiego kodeksu handlowego], § 147 AO [niemieckiej ordynacji podatkowej]).

(6) Prawo do odwołania zgody
Masz prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych.

Rozdział 3. Analiza ruchu sieciowego przy użyciu oprogramowania Matomo

(1) Cel przetwarzania danych
Nasza witryna internetowa korzysta z usługi analizy ruchu sieciowego Matomo. Matomo (www.matomo.org) stosuje mechanizm „ciasteczek” (plików cookie). Informacje o Twoich preferencjach wygenerowane przez mechanizm plików cookie umożliwiają nam analizowanie sposobu korzystania z naszego serwisu internetowego. Informacje generowane przez mechanizm plików cookie (w tym skrócona postać Twojego adresu IP) będą w tym celu przesyłane na nasz serwer do analizy i na nim przechowywane. Informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z tej witryny internetowej nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim.

(2) Podstawy prawne
Podstawa prawna tego przetwarzania jest określona w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

(3) Uzasadniony interes
Nasz uzasadniony interes polega na analizie statystycznej zachowań użytkowników w celu optymalizacji serwisu i w celach marketingowych. W trakcie tego procesu Twój adres IP zostanie zanonimizowany, dzięki czemu jako użytkownik pozostaniesz dla nas anonimowy. Gwarantuje to poszanowanie Twojego prawa do ochrony danych.

(4) Prawo do sprzeciwu
Możesz odmówić użycia plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w Twojej przeglądarce. Jednakże w takim przypadku może się okazać, że nie będziesz w stanie korzystać ze wszystkich funkcji oferowanych przez tę witrynę internetową. Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie i analizowanie danych dotyczących Twojej wizyty w serwisie, możesz sprzeciwić się ich zapisywaniu, klikając odpowiednio myszą. W tym przypadku w Twojej przeglądarce zostanie zapisany plik identyfikacji sprzeciwu wobec użycia plików cookie, tzw. „opt-out cookie”, a usługa Matomo nie będzie gromadzić żadnych danych sesji.


Pliki te są wykorzystywane do poprawy użyteczności naszej strony internetowej, a tym samym komfortu użytkowania. Gromadzą one anonimowe, nieosobowe informacje. O sposobie korzystania z naszej strony internetowej, liczbie odwiedzin, średnim czasie spędzonym na stronie, oglądanych stronach, błędach.

Lista ciasteczek marketingowych Matomo

Nie ma żadnych ciasteczek marketingowych Matomo.

Rozdział 4. Analiza ruchu sieciowego

Analiza przeprowadzana przez serwis WiredMinds Nasza witryna internetowa korzysta z technologii znaczników pikselowych spółki wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) do analizy zachowań użytkowników. Mogą przy tym być gromadzone, przetwarzane i przechowywane dane, z których pod pseudonimem generowane są profile użytkowania. Wszędzie, gdzie to możliwe i sensowne, te profile użytkowania są całkowicie anonimizowane. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Pliki cookie („ciasteczka”) to małe pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej użytkownika, które służą do ponownego rozpoznania danej przeglądarki. Zbierane dane, które mogą również zawierać dane osobowe, są przesyłane do spółki wiredminds lub bezpośrednio przez nią gromadzone. Spółka wiredminds może wykorzystywać informacje zapisane po wizytach na stronach internetowych do tworzenia zanonimizowanych profili użytkowania. Pozyskane przy tym dane nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika niniejszego serwisu internetowego, jeśli osoba zainteresowana nie udzieliła na to odrębnej zgody, a także nie są łączone z danymi osobowymi przez identyfikację nosiciela pseudonimu. W przypadku rejestrowania adresów IP są one natychmiast anonimizowane poprzez usunięcie ostatniego bloku cyfr.

Lista ciasteczek marketingowych WiredMinds GmbH

  • Nie ma żadnych marketingowych plików cookie WiredMinds GmbH.

Rozdział 5. Informacje na temat plików „ciasteczek” (cookie)

(1) Cel przetwarzania danych
Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, które są niezbędne ze względów technicznych. Są to małe pliki tekstowe zapisywane w Twojej przeglądarce internetowej lub przez nią w systemie na Twoim komputerze.

(2) Podstawy prawne
Podstawa prawna tego przetwarzania jest określona w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

(3) Uzasadniony interes
Naszym uzasadnionym interesem jest funkcjonalność naszego serwisu internetowego. Dane użytkowników gromadzone przez pliki cookie niezbędne ze względów technicznych nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Gwarantuje to poszanowanie Twojego prawa do ochrony danych.

(4) Długość okresu przechowywania
Pliki cookie niezbędne ze względów technicznych są zazwyczaj usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki. Trwałe pliki cookies mają różny okres ważności — od kilku minut do kilku lat.

(5) Prawo do sprzeciwu
Jeśli nie życzysz sobie zapisywania tych plików cookie, wyłącz ich użycie w Twojej przeglądarce internetowej. To jednak może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej witryny. Możesz również usunąć trwałe pliki cookie w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki.

Rozdział 6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeżeli przetwarzane są Twoje dane osobowe, jesteś „osobą, której dane dotyczą” w rozumieniu przepisów RODO i w stosunku do administratora danych przysługują Tobie następujące prawa:

1. Prawo dostępu osoby, której dane dotyczą
Możesz poprosić administratora o potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.
IW przypadku takiego przetwarzania możesz poprosić administratora o udzielenie następujących informacji:

(1) cele przetwarzania danych osobowych;
(2) kategorie danych osobowych, których to dotyczy;
(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
(4) szacowany okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane, a jeśli to niemożliwe — kryteria stosowane do ustalenia tego okresu;
(5) prawo do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszących się do osoby, której dane dotyczą, albo wyrażenie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
(6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
(7) prawo do wszelkich dostępnych informacji na temat źródła danych, jeśli nie zebrano ich od osoby, której dane dotyczą;
(8) istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO, a także — przynajmniej w tych przypadkach — znaczące informacje dla Ciebie na temat związanej z tym logiki, jak również konsekwencje i zamierzone efekty takiego przetwarzania.

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe, które Ciebie dotyczą, są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym zakresie możesz zażądać informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z art. 46 RODO dotyczącym przekazywania danych.

2. Prawo do poprawiania danych
Masz prawo żądać skorygowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych przez administratora, jeśli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator ma obowiązek dokonać niezwłocznej korekty.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków:

(1) jeśli kwestionujesz poprawność danych osobowych, które Ciebie dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi zweryfikowanie poprawności danych osobowych;
(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty odmawiasz usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
(3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale one są potrzebne Tobie w celu dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych; albo
(4) jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, a nie zostało jeszcze ustalone, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad Twoimi argumentami.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych, które Ciebie dotyczą, zostało ograniczone, dane takie — za wyjątkiem ich przechowywania — mogą być przetwarzane jedynie za twoją zgodą albo do celów dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych bądź też do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania nastąpiło zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami, administrator powiadomi Cię przed zniesieniem tego ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia
Masz prawo domagać się od administratora natychmiastowego usunięcia Twoich danych osobowych, a administrator jest zobligowany do bezzwłocznego usunięcia tych danych, jeśli spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków:

(1) dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone;
(2) wycofujesz swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
(3) zgłaszasz sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, a nie ma uzasadnionych powodów przetwarzania, lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO;
(4) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
(5) Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
(6) Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1;

b) Obowiązek poinformowania innych administratorów (stron trzecich)
Jeżeli administrator podał Twoje dane osobowe do wiadomości publicznej, a jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, musi podjąć racjonalnie uzasadnione kroki, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, w tym środki techniczne, w celu poinformowania administratorów przetwarzających dane osobowe, że Ty, jako osoba, której dane dotyczą, poprosiłeś o usunięcie wszelkich łączy do tych danych osobowych, jak również wszelkich kopii lub replikacji tychże danych.

c) Wyjątki
Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie, w którym przetwarzanie jest konieczne:

(1) do korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji;
(2) w celu spełnienia obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania na mocy prawa Unii lub państw członkowskich, któremu podlega administrator, albo w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
(3) ze względu na interes publiczny w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i i), a także art. 9 ust. 3 RODO;
(4) do celów archiwizacji w interesie publicznym, do badań naukowych lub historycznych bądź też do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawo, o którym mowa w ust. 1, może uniemożliwić lub poważnie zakłócić osiągnięcie celów takiego przetwarzania; albo
(5) w celu dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych.

5. Obowiązek powiadomienia
Jeżeli skorzystałeś z przysługującego Ci prawa do poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, administrator jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, o tej korekcie, usunięciu danych albo ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.
Masz prawo otrzymać od administratora informacje o tych odbiorcach.

6. Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać dotyczące Ciebie dane osobowe, które dostarczyłeś administratorowi danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie możliwym do maszynowego odczytu. Ponadto masz prawo przekazać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu zostały przekazane dane osobowe, jeżeli:

(1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B), a także
(2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując to prawo, masz również prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to niekorzystnie wpływać na wolności i prawa innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.

7. Prawo do sprzeciwu
Z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które Ciebie dotyczą, opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f); odnosi się to również do profilowania opartego na tych przepisach.

Administrator nie będzie już przetwarzał danych osobowych, które Ciebie dotyczą, chyba że wykaże, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, albo iż przetwarzanie to służy do dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych.

W przypadku gdy dane osobowe, które Ciebie dotyczą, są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania na potrzeby takiego marketingu; odnosi się to również do profilowania, w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe, które Ciebie dotyczą, nie będą już przetwarzane do takich celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE możesz wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do wycofania deklaracji zgody na podstawie ustawy o ochronie danych
Masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją deklarację zgody na mocy ustawy o ochronie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie tej zgody do momentu jej wycofania.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Nie ma to zastosowania, jeżeli ta decyzja:
(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a administratorem danych;
(2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje również właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów; lub
(3) opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Decyzje te jednak nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) i istnieją właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

W przypadkach, o których mowa w punktach (1) i (3), administrator danych musi wdrożyć właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora danych, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).
Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78.

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Kübler Group
Fritz Kübler GmbH
Schubertstraße 47
78054 Villingen-Schwenningen (Niemcy)
Telefon: +49 7720 3903-0
dsb@kuebler.com

Szczegółowe dane kontaktowe naszego inspektora do spraw ochrony danych
Thomas Kucher
Schubertstraße 47
78054 Villingen-Schwenningen (Niemcy)
dsb@kuebler.com