Ogólne zapytania


Serwis & Kontakt


Godziny otwarcia

Kubler Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Poniedziałek - Piątek : 8.00 - 16.00 zegar

Jakość w firmie Kübler

Wartość dodana dla klienta dzięki wysokiej jakości
  • Jakość systemu dzięki normie ISO 9001
  • Jakość rozwoju dzięki metodologii APQP
  • Jakość dostawców dzięki metodologii PPAP
  • Jakość produkcji dzięki metodologii kaizen

Najwyższa jakość na wszystkich poziomach. Od rozwoju produktu po dostawę.

Jako firma rodzinna działająca na skalę globalną postrzegamy siebie jako producenta premium i zawsze koncentrujemy się na Twoim zastosowaniu i związanych z nim wymaganiach. Owocem tego są produkty, rozwiązania i usługi przynoszące wartość dodaną. Podstawą tego są nasze wysokie standardy jakości, które stosujemy wobec nas samych, naszych produktów i naszych partnerów. Zarządzenie jakością w naszej firmie traktujemy jako głos klienta. Zapewniamy jakość, realizując nasze procesy tworzenia wartości dodanej dla klienta, i w ten sposób unikamy reklamacji, redukujemy koszty i ugruntowujemy proaktywne postrzeganie jakości u naszych klientów. Pragniemy szybciej, lepiej i efektywniej odpowiadać na wszelkie zapytania, ustanawiając w ten sposób wzorzec odniesienia dla całej branży. Przekonaj się sam.


To nasza obietnica dla Ciebie


Pragniemy inspirować Cię każdego dnia najwyższą jakością i oferować Ci doskonałe produkty. Ludzie na całym świecie pracują dla firmy Kübler, aby osiągnąć ten cel.
Gdyby nam się to nie udało, rozpatrzymy reklamację jako kompetentny partner nastawiony na znajdowanie rozwiązań, nawet jeśli przyczyna problemu nie będzie leżeć po stronie firmy Kübler. Otrzymasz od nas wstępne oszacowania i możliwe rozwiązania w ciągu pięciu dni roboczych.

Jakość w dziedzinie badań i rozwoju

Prace rozwojowe prowadzimy zgodnie z metodyką podziału procesu na kolejne fazy, między którymi wbudowane są bramki decyzyjne (Stage–Gate). Do naszych procesów przyjęliśmy metodologię zaawansowanego planowania jakości wyrobów (APQP). Niezbędnymi dla nas narzędziami są: analiza rodzajów i skutków możliwych błędów (FMEA), plan kontroli (CP) oraz wykaz kluczowych parametrów (KPL). Dzięki tym podejściom i metodom jesteśmy w stanie znacznie skrócić czasy prac rozwojowych, a tym samym szybko i łatwo zrealizować Twoje indywidualne wymagania.


Jakość w procesach i zakładach produkcyjnych


Najwyższa jakość nie jest dziełem przypadku. Sprawujemy niezawodną kontrolę nad naszymi procesami produkcyjnymi — mimo dużego nakładu na ręczne tworzenie wartości dodanej. Stosowane są wskaźniki prawdopodobieństwa przejścia produktu przez proces produkcyjny bez żadnych wad (First Pass Yield, FPY), a także statystyczna kontrola procesów (Statistical Process Control, SPC). Praktykowana przez nas w firmie Kübler kultura zmiany na lepsze (kaizen) tworzy podstawę eliminowania marnotrawstwa i dalszego podnoszenia wydajności, a tym samym jeszcze szybszego i bardziej elastycznego reagowania na życzenia klientów. I to we wszystkich lokalizacjach.

Zakład produkcyjny w Villingen-Schwenningen
Od 1960 roku centrala i główny zakład produkcyjny, w którym powstają wszystkie produkty z zakresu pomiarów, transmisji i przetwarzania.
Zakład produkcyjny w Monachium
Prace rozwojowe i produkcja standardowych i przystosowanych do indywidualnych wymagań pierścieni ślizgowych i miniaturowych enkoderów.
Zakład produkcyjny w Charlotte
Szybka i elastyczna: Produkcja enkoderów Inkrementalnych na rynek amerykański.
Zakład produkcyjny w Pune

Tu są produkowane enkodery Sendix serii Base na rynek indyjski. W efekcie przekłada się to na krótkie czasy dostawy.


„Jakość wzrasta dzięki zaufaniu. To podstawa trwałego partnerstwa opartego na zasadzie współpracy.”

Zarządzenie jakością, Kübler Group


Jakość ma swój system


Systematycznie odwzorowujemy wymagania wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych grup ludzi, dzięki czemu osiągamy wartość dodaną.
Fundamentami tego są obowiązująca w firmie Kübler kultura kaizen, zintegrowany system zarządzania oraz nasi silni i niezawodni partnerzy na całym świecie.

Kultura kaizen praktykowana w firmie Kübler

Pragniemy stale oferować naszym klientom wartość dodaną. Cel ten osiągamy, praktykując w firmie Kübler kulturę zmiany na lepsze — kaizen. Każdy krok jest sprawdzany pod względem korzyści dla klienta i powiązany z ciągłym doskonaleniem. To pozwala nam eliminować marnotrawstwo i zwiększać produktywność, a tym samym zyskać większą elastyczność na wymagania klientów — zarówno tych dzisiejszych, jak i tych, które pojawią się w przyszłości.

Zintegrowany system zarządzania

W naszym zintegrowanym systemie zarządzania odzwierciedlenie znajdują wymagania norm ISO 9001, ISO 50001, a w przyszłości również ISO 14001. Jego część stanowią elementy z branży motoryzacyjnej i naszego systemu kaizen.

Wybrani dostawcy

Stawiamy wysokie wymagania naszym dostawcom i partnerom, a także zapewniamy jakość produktów w procesie zatwierdzania części do produkcji seryjnej (PPAP). Naszych dostawców traktujemy jako równorzędnych partnerów i pomagamy im dalej się rozwijać.