youtube.com/user/KueblerGroup  facebook.com/KueblerGroup  @KueblerGroup linkedin.com/company/kuebler-group---fritz-k-bler-gmbh 

Sertifikalı SIL2/PLd ve SIL3/PLe enkoderler

SIL Drehgeber

Güvenlik, sadece 2006/42/EG makine yönergesinin yürürlüğe girmesi ile “sistem konstrüksiyonlarının ayrılmaz bir parçası” haline gelmiş değildir. Fonksiyonel güvenlik için doğru enkoderin seçiminde güvenliğin, enkoder, kumanda ve aktüatörlerin akıllı kombinasyonu ile sağlanması prensibi geçerlidir.

Sendix SIL, ek SinCos artım çıkışlı SSI mutlak enkoderler ve SinCos versiyonlu artımlı, SIL3’e kadar sertifikalı enkoderlerdir.
Ama güvenlik bunun da ötesindedir: Güvenli bileşenler sağlam, güvenilir bir arabirim ile yüksek mekanik ve elektronik yüklemelere dayanıklı bir özelliğe sahiptirler.

Fonksiyonel Güvenlik için enkoderler

SIL Drehgeber

Güvenli artımlı enkoder fonksiyonu

Enkoder ile güvenli bir artımlı bilgiye ulaşabilmek için kumandanın, analogların geçerliliğini, 90° ile birbirine oturtulan sinüs-kosinüs sinyalleri ile denetlemesi gerekir, örneğin, sin² + cos² = 1 fonksiyonu yardımıyla. Bu enkoderin gerekli teşhisini arttırır.

Güvenli mutlak enkoder fonksiyonu

Mutlak pozisyon hakkında güvenli bilgi almak için kumanda, artımlı impulsları sayar ve sonucu yine enkoder tarafından sağlanmış olan mutlak pozisyonlarla karşılaştırır.

Güvenli mekanik bağlantı

Uygulamaların güvenli işleyebilmesi için %100 güvenilir bir mekanik bağlantı gereklidir. Uygun şekilde kuvvetli olarak boyutlandırılan tespit elemanları ile boş veya dolu mil olmasına bakılmaksızın, hata riski azaltılır.

Çok yetenekli cihaz

Artımlı sinüs-kosinüs sinyalli mutlak enkoder, multiturn kademe ve entegre fonksiyonel güvenlik.

Artımlı sinüs ve kosinüs sinyalleri yardımıyla yapılan tahrik düzenlemesi bir dizi avantajları olan denemiş bir teknolojidir. Döndürme başına 1 milyondan fazla adımlı analog sinüs ve kosinüs sinyallerinin yüksek enterpolasyonu, hem yavaş dönen hem de yüksek dinamik tahriklerde hassas bir kontrole olanak sağlar.

Mutlak enkoder tarafından sağlanan yüksek çözünürlü ve çok kesin pozisyon bilgileri ile kombineli olarak hassas ayarlı motorun çalışması için gerekli tüm bilgiler bir enkoder ile edinilir.

Ayrıca, multiturn sensör teknolojisi geniş bir yelpazede pozisyon kontrolüne olanak verir. Ve sonuçta tüm sinyallerin yüksek ve diğerlerinden bağımsız bilgi içeriği, sensörün yüksek işlerlik güvenliği temelini oluşturur.

Sin/Cos çıkışlı artımlı enkoderler

Sendix 5814 FS2 / 5814 FS3 ve Sendix 5834 FS2 / 5834 FS3
58x4 enkoder ailesinin artımlı pozisyonu analog sinüs-kosinüs formunda sağlanır; burada dönme başına çözünürlük 1024 veya 2048 sinüs-kosinüs periyodudur.

Sendix serisinin diğer denenmiş özellikleri alınmıştır:

  • Safety Lock™ Teknolojisi korumalı: Yüksek sağlamlık için bloklanmış yataklar
  • Koruma sınıfı IP65 veya IP67
  • Optik tarama nedeniyle manyetik olarak etkilenmez.

Mutlak enkoderler single ve multiturn (SSI ve Sin/Cos)

Sendix absolut single 5853 FS2 / 5853 FS3 ve 5873 FS2 / 5873 FS3,
Sendix absolut multiturn 5863 FS2 / 5863 FS3 ve 5883 FS2 / 5883 FS3

58x3 enkoder ailesinin mutlak pozisyonu dijital bir SSI veya BiSS veri sözcüğü formunda aktarılır.
5853 ve 5873 singleturn varyantlarında çözünürlük 10 bit ile 17 bit arasındadır.
5863 / 5883 multiturn varyantları, 5853 / 5873 singleturn varyantlarından farklı olarak 360°den daha büyük pozisyonları algılamak için ek bir dişliye sahiptir. Maksimum ölçülebilir dönme sayısı 12 bit’tir. Böylece multiturn’lar için toplam çözünürlük 29 bit’e kadardır.
Artım pozisyonu analog bir sinüs-kosinüs sinyali ile sağlanır. Dönme başına çözünürlük 2048 sinüs-kosinüs periyodudur.

Sendix serisinin diğer denenmiş özellikleri alınmıştır:

  • Yüksek sağlamlık için bloklanmış yataklar
  • Koruma sınıfı IP65 veya IP67
  • Optik tarama nedeniyle manyetik olarak etkilenmez

Fonksiyonel Güvenlik için Sendix ATEX enkoderler

Sendix 7014 FS2 / 7014 FS3, 7053 FS2 / 7053 FS3 ve 7063 FS2 / 7063 FS3
Ex koruması ve Fonksiyonel Güvenlik tek bir cihazda. Sendix 7014, 7053 ve 7063 Sendix enkoderleri, DIN EN ISO 61800-5-2’ye göre SIL3’e veya DIN EN ISO 13849’a göre PLe’ye kadar olan güvenlik uygulamalarında kullanılabilir.

Sendix 7014 FS2 / Sendix 7014 FS3 - Artımlı enkoder (SinCos)
Sendix 7053 FS2 / Sendix 7053 FS3 - Mutlak singleturn enkoder (SSI, BiSS-C ve SinCos)
Sendix 7063 FS2 / Sendix 7063 FS3 - Mutlak multiturn enkoder (SSI, BiSS-C ve SinCos)

Sendix ATEX enkoderler “basınca dayanıklı kapsüllü mahfazaları” ile 1, 2, 21 ve 22 bölgeleri için lisanslıdır.
Şok ve titreşime dayanıklı enkoderler, esnek bir şekilde 29 bit’e kadar olan yüksek çözünürlükte çalışır. IP67 koruma seviyesi, -40°C ile +60°C arasındaki geniş sıcaklık aralığı ve deniz suyuna dayanıklı alüminyum mahfaza ve flanşı ile açık deniz veya deniz kıyısına yakın dış uygulamalara çok uygundur.
Kompakt tasarımı, sadece 145 mm derinliğe sahip kurulum derinliği, 70 mm çap ve yerden tasarruf sağlayan kablo girişi ve çok yönlü, esnek uygulama olanakları ile patlama tehlikesi olan alanlarda kullanılabilir.