youtube.com/user/KueblerGroup  facebook.com/KueblerGroup  @KueblerGroup linkedin.com/company/kuebler-group---fritz-k-bler-gmbh 

Görev çevrimi EDBir bobinin çok ısınmadan ne kadar uzunlukta enerjiye maruz kalacağını belirtir. Görev çevrimi için şu formül geçerlidir:
ED % = (İmpuls süresi/İmpuls süresi + İmpuls aralığı) x 100

Buradan şu sonuç elde edilir:
İmpuls süresi = (ED %/100 - ED %) x İmpuls aralığı
İmpuls aralığı = (100 - ED %/ED %) x İmpuls süresi

ED % verisine ek olarak listelenen değerler maksimum görev çevrimine bir ek içerir. Bir bobin değişmeyen bir gerilim altında bu süre boyunca açık kalabilir ve sonrasında tekrar soğutulması gerekir.
ED = % 100 değerinde böyle bir sınır değer gerekmez, çünkü sürekli açık durumda da bobin izin verilmeyecek ölçüde ısınmaz.

Örnek:
Bir sayma bobininin liste değeri ED = % 15, maks. 55 s. O halde bu bobin maks. 55 s sürekli gerilim altında kalabilir, sonrasında bir soğutma arası olmalıdır, impuls aralığı = (100 - 15/15) x 55 s = 283 s
Aynı bobin 6 dak. sayma aralığında 40 sn sürekli impuls almaktadır, Buna izin verilebilir mi?
ED % = (40/40 + 360) x 100 = % 10

Sonuç:
Görev çevrimi % 15 oranını aşmadığı için bu impuls sürelerine izin verilir.

 

Genel açıklamaya git

Download Basics - Encoder
Download Basics - Counters Process Device
Download Basics - Transmission_technology
Download Basics - Functional Safety