youtube.com/user/KueblerGroup  facebook.com/KueblerGroup  @KueblerGroup linkedin.com/company/kuebler-group---fritz-k-bler-gmbh 


Certyfikowane selsyny nadawcze SIL2/PLd i SIL3/PLe

Selsyny nadawcze SIL

Bezpieczeństwo - w nie mniejszym stopniu od czasu dyrektywy w sprawie maszyn 2006/42/WE - jest "integralną częścią składową konstrukcji urządzenia". Przy wyborze właściwego selsynu nadawczego dla bezpieczeństwa funkcjonalnego obowiązuje zasada, że bezpieczeństwo osiągane jest przez inteligentne współdziałanie selsynu nadawczego, urządzenia sterowniczego i elementu wykonawczego.

Dostępne są certyfikowane selsyny nadawcze wartości bezwzględnej Sendix SSI z dodatkowym wyjściem przyrostowym SinCos oraz przyrostowe selsyny nadawcze w wersji SinCos.
Ale bezpieczeństwo to coś więcej: Bezpieczne komponenty wyróżniają się solidnym i niezawodnym interfejsem i wyjątkową obciążalnością, zarówno mechaniczną, jak i elektroniczną.

Selsyny nadawcze dla bezpieczeństwa funkcjonalnego

Selsyny nadawcze SIL

Bezpieczna funkcja przetwornika przyrostowego

Aby za pomocą selsynu nadawczego uzyskać pewną informację przyrostową, urządzenie sterownicze musi za pomocą funkcji sin² + cos² = 1 kontrolować prawidłowość analogowych sygnałów sinusoidalnych i cosinusoidalnych, przesuniętych względem siebie o 90°.

Bezpieczna funkcja przetwornika wartości bezwzględnej

Dla bezpiecznej informacji o pozycji bezwzględnej urządzenie sterownicze zlicza impulsy przyrostowe i porównuje wynik z udostępnionymi również przez enkoder pozycjami bezwzględnymi.

Bezpieczne połączenie mechaniczne

Do niezawodnego działania w aplikacjach niezbędne jest w 100% niezawodne połączenie mechniczne. Błąd wykluczany jest dzięki odpowiednio zwymiarowanym elementom nabudowanym.

Multitalent

Enkoder wartości bezwzględnej z przyrostowymi sygnałami sinusoidalnymi i cosinusoidalnymi, stopniem wieloobrotowym i zintegrowanym bezpieczeństwem funkcjonalnym.

Regulacja napędu za pomocą przyrostowych sygnałów sinusoidalnych i cosinusoidalnych to sprawdzona technologia o licznych zaletach. Duże możliwości interpolacji analogowych sygnałów sinusoidalnych i cosinusoidalnych z pomocą ponad 1 mln kroków na każdy obrót umożliwiają precyzyjną regulację zarówno napędów obracających się powoli, jak i bardzo dynamicznych.

W połączeniu z wysokiej rozdzielczości i bardzo dokładną infromacją o pozycji dzięki optycznej technice sensorowej przetwornika wartości bezwzględnej przy użyciu jednego selsynu nadawczego dostępne są dzięki temu informacje potrzebne do precyzyjnie regulowanego rozruchu silnika.

Wieloobrotowa sensoryka umożliwia ponadto regulacje pozycji w szerokim zakresie. Wreszcie duża i niezależna od siebie zawartość informacji wszystkich sygnałów tworzy podstawę dla czujnika o wysokim poziomie bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Przyrostowe selsyny nadawcze z wyjściami sin/cos

Sendix 5814 FS2 / 5814 FS3 i Sendix 5834 FS2 / 5834 FS3
Pozycja przyrostowa rodziny selsynów nadawczych 58x4 udostępniana jest w postaci analogowego sygnału sinusoidalno-cosinusoidalnego. Rozdzielczość na jeden obrót wynosi przy tym 1024 lub 2048 okresów sinus-cosinus.

Dalsze właściwości:

  • Z chronioną technologią Safety Lock™: Zblokowane łożyska dla zapewnienia wytrzymałości, dokładności i długiego okresu użytkowania
  • Stopień ochrony IP65 lub IP67
  • Niewrażliwe magnetycznie dzięki odczytowi optycznemu

Jedno- i wieloobrotowe selsyny nadawcze wartości bezwzględnej (SSI i Sin/Cos)

Sendix absolut selsyny 5853 FS2 / 5853 FS3 i 5873 FS2 / 5873 FS3,
Sendix absolut wartości 5863 FS2 / 5863 FS3 i 5883 FS2 / 5883 FS3

Pozycja bezwzględna rodziny selsynów nadawczych 58x3 przekazywana jest w postaci cyfrowego słowa danych SSI lub BiSS.
W przypadku wariantów jednoobrotowych 5853 i 5873 rozdzielczość wynosi od 10 bit do 17 bit.
W porównaniu do wariantów jednoobrotowych 5853 i 5873 warianty wieloobrotowe 5863 / 5883 posiadają dodatkowo przekładnię do rejestracji pozycji bezwzględnych powyżej 360°. Ilość obrotów, jakie można maksymalnie zarejestrować wynosi 12 bit. Daje to dla przetwornika wieloobrotowego ogólną rozdzielczość wynoszącą do 29 bit.
Pozycja przyrostowa udostępniana jest w postaci analogowego sygnału sinusoidalno-cosinusoidalnego. Rozdzielczość na jeden obrót wynosi 2048 okresów sinus-cosinus.

Dalsze właściwości:

  • Zblokowane łożyska dla zapewnienia wytrzymałości, dokładności i długiego okresu użytkowania
  • Stopień ochrony IP65 lub IP67
  • Niewrażliwe magnetycznie dzięki odczytowi optycznemu

Selsyny nadawcze Sendix ATEX dla bezpieczeństwa funkcjonalnego

Sendix 7014 FS2 / 7014 FS3, 7053 FS2 / 7053 FS3 i 7063 FS2 / 7063 FS3
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe i bezpieczeństwo funkcjonalne w jednym urządzeniu. Selsyny nadawcze Sendix 7014, 7053 i 7063 przeznaczone są do użycia w zastosowaniach ukierunkowanych na bezpieczeństwo do SIL3 według normy DIN EN ISO 61800-5-2 bądź PLe według normy DIN EN ISO 13849.

Sendix 7014 FS2 / Sendix 7014 FS3 - enkoder inkrementalny (SinCos)
Sendix 7053 FS2 / Sendix 7053 FS3 - jednoobrotowy enkoder wartości bezwzględnej (SSI, BiSS-C i SinCos)
Sendix 7063 FS2 / Sendix 7063 FS3 - wieloobrotowy enkoder wartości bezwzględnej (SSI, BiSS-C i SinCos)

Selsyny nadawcze Sendix ATEX z "hermetycznie zamkniętymi obudowami" dopuszczone są do stosowania w strefach 1, 2, 21 i 22.
Odporne na uderzenia i wstrząsy selsyny nadawcze pracują elastycznie z rozdzielczością do 29 bit. Dzięki stopniowi ochrony IP67 i szerokiemu zakresowi temperatury od -40°C do +60°C oraz obudowie i kołnierzowi z aluminium odpornego na działanie wody morskiej doskonale nadają się one ponadto do użycia w zastosowaniach morskich i przybrzeżnych.
Kompaktowa konstrukcja o głębokości zabudowy wynoszącej tylko 145 mm, średnicy 70 mm i z odprowadzeniem kabla zajmującym mało miejsca dopełnia różnorodnych i elastycznych możliwości zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

 

Accepter et continuer

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najlepszej możliwej funkcjonalności. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności Więcej informacji.