youtube.com/user/KueblerGroup  facebook.com/KueblerGroup  @KueblerGroup linkedin.com/company/kuebler-group---fritz-k-bler-gmbh 

Synchroniczny interfejs szeregowy SSIW porównaniu do interfejsu równoległego ten ma mniej elementów konstrukcyjnych i jest mniej podatny na zakłócenia. Do transmisji wymaganych jest znacznie mniej przewodów niż w przypadku interfejsu równoległego, ponadto możliwe są znacznie większe długości kabli.

Układ połączeń wyjściowych wejściowych SSI
Transmisja_danych_SSI_de

W stanie spoczynku przewody taktujące i przewody danych ustawione są na poziomie High. Z chwilą wystąpienia pierwszego opadającego zbocza sygnału taktu aktualne dane dekodera zapisywane są w buforze do wyprowadzenia. Przy następujących po nim rosnących zboczach sygnału taktu dane przesyłane są bitowo, począwszy od najbardziej znaczącego bitu (MSB). Transmisja pełnego słowa danych wymaga n+1 rosnących zboczy sygnału taktu (n = rozdzielczość w bitach), np. 14 sygnałów taktu dla kompletnego odczytu przetwornika 13 bit.

Po ostatnim dodatnim zboczu taktu przewód do transmisji danych pozostaje w stanie Low przez okres czasu multiwibratora monostabilnego t3, aż przetwornik będzie ponownie gotów na nowe słowo danych. Przewód taktujący musi pozostawać w stanie High co najmniej równie długo, a następnie może po opadającym zboczu sygnału rozpocząć nową sekwencję odczytu przetwornika.

Proszę uwzględnić
Tylko w seriach 5850, 5870, 5862, 5882 i 9081:
Aktualizacja danych odbywa się jednocześnie z cyklem odczytu. Dane są więc tak aktualne, jak odstęp czasowy pomiędzy dwoma odczytami. Dlatego zalecany jest okresowy odczyt przetwornika w zastosowaniu odpowiednio krótkich cykli, aby uzyskiwać stale aktualne wartości pozycji. Wielokrotne odczytanie tego samego słowa danych nie jest możliwe. Czas multiwibratora monostabilnego przetwornika: t3 = maks. 40 µs.

Tylko w przypadku enkoderów absolutnych Sendix:
Aktualizacja danych następuje natychmiast z pierwszym opadającym zboczem sygnału taktu. Dane są tym samym stale aktualne. Jeżeli pożądany jest wielokrotny odczyt tego samego słowa danych, wówczas konieczne jest rozpoczęcie nowej sekwencji taktowania w przedziale czasu t3. Jeżeli sekwencja taktowania zostanie zakończona, zanim wyprowadzona zostanie ilość taktów niezbędna do pełnego odczytania słowa danych, wówczas przewód do transmisji danych przechodzi w stan High po upływie czasu t3 i sygnalizuje przerwanie ostatniej realizowanej sekwencji odczytu oraz gotowość do wyprowadzenia nowego słowa danych. Czas multiwibratora monostabilnego przetwornika: t3 = patrz karta danych.

 

do przeglądu

Download Basics - Encoder
Download Basics - Counters Process Device
Download Basics - Transmission_technology
Download Basics - Functional Safety

 

Accepter et continuer

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najlepszej możliwej funkcjonalności. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności Więcej informacji.