youtube.com/user/KueblerGroup  facebook.com/KueblerGroup  @KueblerGroup linkedin.com/company/kuebler-group---fritz-k-bler-gmbh 

Napięcia impulsówImpulsy napięcia stałego bez tętnienia resztkowego lub tylko z niewielkim tętnieniem resztkowym pobierane są np. z akumulatora, generatora prądu stałego, elektronicznie stabilizowanego zasilacza sieciowego i podobnych urządzeń - zgodnie z układem połączeń widocznym obok.

Ze względu na swój idealnie prostokątny kształt impulsy te doskonale nadają się dla maks. możliwych szybkości impulsów. Jeżeli dostępny jest tylko prąd przemienny, wówczas musi być on wyprostowany.
W zależności od typu licznika akceptuje się przy tym mniejsze lub większe tętnienia resztkowe.
Zwykły prostownik mostowy daje tętnienie resztkowe wynoszące ok. 50% i obowiązuje następujące zależność:
napięcie przemienne (wartość skuteczna) 12 24 48 60 110 220 V
napięcie stałe (arytmetyczna wartość średnia) 8,5 19,5 40 49 91 185 V

Napięcia impulsów 1

Do sterowania liczników można stosować 2 rodzaje połączeń.

a) Zestyk impulsowy w obwodzie prądu przemiennego wersja a0 bądź a
Ten układ połączeń przewidywany jest zazwyczaj wówczas, gdy szybkość liczenia jest ≤ 18 impulsów/s.
Zaleta:
Układ gaszenia iskier nie jest wymagany. Zakłócenia na styku nie mają negatywnego wpływu, ponieważ prostownik działa jak układ gaszenia iskier i powoduje indukcyjne opóźnienie zwolnienia.
Wada:
Możliwa prędkość zliczania tylko do maks. 18 impulsów/s.

Napięcia impulsów 2

b) Zestyk impulsowy w obwodzie prądu stałego wersja b
Zaleta:
Duża prędkość zliczania do maks. 25 impulsów/s. W przypadku sterowania kilku liczników wymagany jest tylko 1 prostownik.
Wada:
Bardziej wrażliwy na zakłócenia na styku, konieczne gaszenie iskier. Wymagane 4 punkty przyłączeniowe, jeśli prostowniki wbudowane są w licznikach.

Napięcia impulsów 3

 

W przypadku wysokich prędkości impulsów konieczne jest stosowanie wygładzonego prądu stałego. Tętnienia resztkowe (stopień wygładzenia) zależne są od prędkości liczenia i ustalone w danych technicznych.

Napięcia impulsów 4
Prosty układ mostkowy, wygładzanie przez kondensator.

Napięcia impulsów 5
Trójfazowy układ mostkowy, kondensator nie jest wymagany, tętnienia resztkowe 4,2%.

Przy podłączaniu prostowników bezpośrednio do sieci prądu przemiennego mogą one często ulec uszkodzeniu na skutek tego, że sieć "skażona" jest przez wysokie napięcia szczytowe. Takie szczytowe wartości napięcia wywoływane są przez włączanie transformatorów, zgrzewarek punktowych, włączanie i wyłączanie silników.
Często wynoszą one wielokrotność napięcia sieciowego. Należy więc zastosować odpowiednio zwymiarowany, duży prostownik lub taki, który posiada oprzewodowanie zabezpieczające, aby te szczytowe wartości napięcia nie działały trwale niszcząco. Szczególnie ważne jest to w przypadku prostowników krzemowych, które są bardzo wrażliwe na krótkotrwałe przepięcia.
Zaleca się stosowanie prostowników krzemowych odpornych na impulsy blokujące (metoda "controlled avalanche" (kontrolowanej lawiny / kontrolowanego przebicia lawinowego)). Prostowniki, które montujemy w naszych licznikach impulsów posiadają wytrzymałość napięciową w znacznym stopniu i w razie potrzeby wyposażane są w ochronę przepięciową.

 

do przeglądu

Download Basics - Encoder
Download Basics - Counters Process Device
Download Basics - Transmission_technology
Download Basics - Functional Safety

 

Accepter et continuer

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najlepszej możliwej funkcjonalności. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności Więcej informacji.