youtube.com/user/KueblerGroup  facebook.com/KueblerGroup  @KueblerGroup linkedin.com/company/kuebler-group---fritz-k-bler-gmbh 

Wskaźniki procesowe

5-pozycyjny z rejestracją Min./Maks., Codix 529 529
529 Kompaktowy, 5-pozycyjny wskaźnik dla analogowych wielkości wejściowych z rejestracją Min./Maks. Z możliwością skalowania.
5-pozycyjny z sumatorem, Codix 530 530
530 Kompaktowy, 5-pozycyjny wskaźnik dla analogowych wielkości wejściowych z funkcją sumatora. Z możliwością skalowania.

6-pozycyjny z sumatorem, Codix 565 565
565 2 wartości graniczne, programowalna charakterystyka wejściowa, rejestracja Min./Maks., skalowalny. Najprostsze programowanie za pomocą tekstów pomocy jako ruchomy napis świetlny i karty instrukcji skróconej.